Arkiv för maj, 2012

Ny lag hotar mötesfriheten

Postat: 23 maj 2012 av Tystade röster i Mötesfrihet, Ryssland
Etiketter:, , ,

Det lagförslag som dök upp i det ryska parlamentet, Duman, förra veckan antogs igår i en förstagångsbeslut, av totalt tre. Andragångsbeslutet väntas troligen redan denna vecka. Lagen föreslår mycket kraftigt höjda böter för deltagande i och arrangerande av offentliga möten. Förslaget är en direkt reaktion på de senaste veckornas massiva protester som blommat upp i Moskva sedan Putin installerades som president. Och en mycket snabb sådan.

Motionen innehåller också förslag om att myndigheterna ska få rätt att utse särskilda platser för offentliga möten, och att de ska få rätt att fastslå ett minimiavstånd mellan ”ensamdemonstranter”. De enda manifestationer som idag är lagliga i Ryssland utan tillstånd är manifestationer som utgörs av en enda person. Att kräva att tillstånd måste ges för att genomföra ett offentligt möte bryter redan nu mot mötesfriheten. Att anvisa särskilda platser för möten är att gå ytterligare ett steg i inskränkningen av denna grundläggande mänskliga rättighet.

Att stifta dylika lagar är ett utbrett och välanvänt sätt att motverka mötesfriheten världen över. Genom att försvåra genomförandet av möten eller skrämma folk till tystnad, i detta fall genom höga böter, försöker myndigheterna att förhindra mötena redan innan de genomförs. På så sätt undviker man de otrevliga scener där demonstrationer upplöses brutalt av polisen. Sådana nyheter är inte de ryska myndigheterna heller intresserade av att sprida. Bättre då att tysta de kritiska rösterna i förväg, utan att det märks. Av den anledningen tjänar dylika lagförslag stor – negativ – uppmärksamhet. Lika stor som de nedslagna demonstrationerna får.  Så att de stoppas redan innan de kommer till användning.

Annonser

Förra helgen arrangerades en ”kontrollpromenad” av en grupp författare och journalister i Moskva för att undersöka hur det stod till med mötesfriheten i huvudstaden. I helgen som gick arrangerades så en ny promenad – denna gång i form av en bokstavligen vandrande utställning. Närmare trettio nyskapade konstverk visades upp, med anspelning på de senaste veckornas gatuprotester i Moskva.

Tidigare i veckan hade också musikerna utlovat en kontrollpromenad till stöd för mötesfriheten, men senare bestämde man sig för att i stället spela in en stödskiva ”det vita albumet”. Albumet planeras vara färdigt till den 12 juni då nästa stora protestdemonstration är utlyst.

Foton från den vandrande konstutställningen finns här.

Vill du också kunna ta mer aktiv del i Östgruppens informations- och påverkansarbete? Skriva en insändare, blogginlägg eller debattartikel? Vill du bli inspirerad och få lite bra tips för skrivandet? Kom på vår workshop och skrivarverkstad. Vi träffas och skriver tillsammans. Vi fokuserar på frågor om mötes- och föreningsfrihet i Ryssland och Belarus. Ta gärna med dig ett ämne du själv vill skriva om!

I höst blir det en längre uppföljningskurs i publicitets- och påverkansarbete. Se mer information här: Kurs i publicitet och påverkan Båda kurserna leds av Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Skrivarverkstaden äger rum kl 13-15 på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm. Vid fint väder finns möjlighet att sitta ute och skriva också. Efter workshopen har vi medlemsmöte och picknick. Medlemsmötet och picknicken har vi i Vitabergsparken, läs mer här.

Obligatorisk föranmälan till skrivarverkstaden senast fredagen den 25 maj till anmalan @ ostgruppen.se.

Kursen är gratis men endast öppen för betalande medlemmar i Östgruppen. Vill du bli medlem? Klicka här!

https://i2.wp.com/fokusvitryssland.se/wp-content/uploads/2012/05/androsenka.jpg I går rapporterade Fokus Vitryssland att de belarusiska (vitryska)  myndigheterna har gett avslag på tre ansökningar om demonstrationstillstånd från den belarusiska HBT-rörelsen.

Det handlar om små manifestationer på upp till tio personer och anledningarna till avslagen är rena efterhandskonstruktioner, fast i förväg då. En av aktionerna har till exempel inte beviljats tillstånd eftersom man ska plantera om några rabatter på torget där den skulle äga rum. Torget är gigantiskt och rymmer tusentals personer. Och tänk så typiskt att trädgårdsförvaltningen skulle vara på torget just den dagen!

Exemplen är som tagna ur en skolbok över hur auktoritära regimer försöker inskränka mötesfriheten genom att ge sken av att tillämpa landets lagar, eller åtminstone som tagna ur Östgruppens rapport om civilsamhällets utsatthet. Där ges otaliga liknande exempel på hur auktoritära stater har stiftat lagar som ger sken av att mötesfriheten respekteras i landet. Men när det kommer till kritan finns alltid några undanflyker, svepskäl eller andra händelser som gör att tillstånd för möten inte kan beviljas, eller att mötena måste upplösas, eller att… Listan på de olika taktiker som används kan göras lång.

Ledaren för webb-portalen Gay Belarus, Siarhej Androsenka, säger också i en kommentar att:

”Homofobi är något som förenar oppositionen och regimen. Den förra uppmanar till våld och diskriminering mot HBT-personer, den senare förbjuder all verksamhet som HBT-rörelsen försöker genomföra”.

Här slår han huvudet på en annan spik, för lagar som inskränker mötesfriheten tillämpas mycket selektivt. Värst utsatta är de organisationer och människor som arbetar med politiskt känsliga frågor, som människorättsorganisationer. Och allra värst utsatta är de som arbetar med att försvara sexuella eller reproduktiva rättigheter, som HBT-rörelsen i Belarus gör.

Dylika taktiker att inskränka mötesfriheten i är mycket effektiva. Dessutom är de i de allra flesta fall helt ointressanta för medierna att rapportera vidare om, vilket gör att de inte medför någon negativ uppmärksamhet för regimen i fråga. Ett perfekt resultat i regimens ögon med andra ord. Ingen kritik varken inom eller utom landet kommer ut. Och det är just vad den eftersträvar.

Parlamentsledamoten Aleksandr Sedjakin från partiet Enade Ryssland lade i fredags fram en motion om att höja maxbötesbeloppet vid brott mot lagen vid genomförande av massmöten från 2 500 rubel (ca 600 kr) till 1 500 000 rubel (380 000 kr).

Motionen är en direkt reaktion på den senaste tidens händelser i Moskva och kan komma att behandlas i Duman redan den 18 maj. Idag meddelar en annan parlamentsledamot, Dmitrij Gudkov, att han har fått tillstånd att genomföra en demonstration mot höjningen av bötesbeloppet. Den demonstrationen ska genomföras mitt i centrala Moskva, mitt emot Bolsjojteatern och nära Duman, i morgon den 15 maj. Det händer mycket i Moskva i dessa dagar.

Tusentals människor mötte upp igår och deltog i den ”kontrollpromenad” som Boris Akunin med flera ryska författare bjudit in till i Moskva. Uppgifterna om antalet deltagare varierar men över 10.000 verkar de flesta utom myndigheterna vara överens om. Inget demonstrationstillstånd hade sökts, eftersom promenaden enligt arrangörerna inte var någon demonstration, utan enbart en promenad för att kontrollera om det fortfarande är tillåtet att promenera i Moskva. Bakgrunden är de omfattande och brutalt nedslagna protester som genomsyrat Moskva den senaste veckan. Promenaden gick lugnt och fredligt till, utan plakat eller slagord, trots att det var så många deltagare att delar av bilvägen också togs i anspråk. Polisen höll en låg profil och ingen arresterades.

Efter promenaden fortsatte många av deltagarna till ”Tjistyje Prudy”, den park som sedan en vecka tillbaka blivit centrum för protesterna mot valfusket. Här har upprättats ett läger med intentionen att efterlikna den proteströrelse som fick den ukrainska regeringen på fall under den orangea revolutionen. Lägret har också fått benämningen ”Occupy Abaj”, efter den kazakiske poeten Abaj Kunanbajev som står staty i parken och i likhet med den amerikanska Occupy Wallstreet-rörelsen. Just nu sprids rykten om att lägret är på väg att upplösas av polisen, deltagarna har under dagen blivit tillsagda att samla ihop sina tillhörigheter. Vi får se hur det hela avlöper.

Gårdagens kontrollpromenad kan i alla fall sägas ha avlöpt mycket väl för alla inblandade, både den ryska staten som respekterade mötesfriheten och för det ryska folket som protesterar mot valfusket. En av de arrangerande författarna meddelade också att ”deltagarna genom sin promenad hade upprätthållit lagen och återerövrat den rätt till mötesfrihet som finns fastslagen i grundlagen”.

Fler foton från promenaden kan du se här.

 Борис Акунин

Den kände ryska författaren Boris Akunin har tagit initiativ till en aktion för mötesfrihet i Moskva. På söndag den 13 maj har han bjudit in en rad poeter, författare och journalister (bland andra Ljudmila Ulitskaja och Lev Rubinsjtein) att tillsammans med honom genomföra en ”kontrollpromenad” på Moskvas gator. ”Eftersom det i Moskva har visat sig vara förbjudet att promenera på stadens gator och torg” skriver Akunin på sin blogg, är syftet med aktionen ”att fastställa om moskvaborna har möjlighet att promenera fritt i sin egen stad eller om man behöver erhålla någon sorts speciellt tillstånd”.

Akunins manifestation är en reaktion på de senaste dagarnas omfattande och fredliga protester som förekommit i Moskva. Söndagens brutalt upplösta massdemonstration har bland annat följts av ”nattliga folkfester” på olika platser runt om i staden. Det har inte handlat om  några regelrätta protestmöten, sådana har tillstånd inte givits för, utan människor har samlats, sjungit och spelat, och uttryckt sina åsikter bara genom att vara där.

I måndags, när Putin återinstallerades som president, beskrevs Moskva som en i stort sett folktom stad. Människorättsorganisationen Memorial uppger att ca 500 personer greps, många av dem bara för att de bar det vita band som symboliserar motståndet mot Putin. Polisen uppger att ytterligare 317 deltagare i de ”nattliga folkfesterna” gripits under natten till onsdagen. Den dagen genomfördes så ytterligare demonstrationer och ikväll, torsdag, planeras ett möte till klockan 19.00.

I måndags återinstallerades som bekant Vladimir Putin som president i Ryssland. Under ceremonin svor han presidenteden, så här lät det (i lätt förkortad version):

Jag svär att vid utövandet av presidentämbetet i Ryska federationen respektera och försvara människornas och medborgarnas fri- och rättigheter, statens säkerhet och oberoende, och att troget tjäna folket.

Radio Svoboda har gjort ett kort filmklipp som, lite bättre än de fagra orden, tydliggör vad Putin menar med att försvara och respektera de mänskliga rättigheterna, i praktiken. Titta gärna.

Igår var det dagen före dagen då Putin skulle återinstalleras som president i Ryssland. Protesterna har sedan i höstas varit omfattande. Särskilt med ryska mått mätt – där offentliga protestmöten ofta inte ens getts tillstånd under senare år. Sedan parlamentsvalet i december har ett flertal mycket stora demonstrationer hållits. Att de kunnat genomföras har varit en positiv förändring för mötesfriheten i landet. Tillstånd att genomföra en ”miljonernas marsch” den 6 maj hade getts av myndigheterna i Moskva. Polisuppbådet var enormt och demonstranterna kontrollerades noggrant. Andra demonstrationstillstånd för samma dag hade avslagits.

I början gick demonstrationståget helt fredligt, men någonstans uppstod bråk. Om det var provokatörer eller våldsamma demonstranter som var upphovet är inte klarlagt, men det motvåld som de möttes av från kravallpolisernas sida var fullkomligt oproportionerligt. Den absoluta majoriteten av demonstranterna uppträdde helt fredligt. Enligt mötesfriheten har ordningsmakten inte bara rätt att upplösa en demonstration som hotar den allmänna säkerheten, de har också ett krav på sig att försvara mötesdeltagarnas möjlighet att genomföra demonstrationen. De har helt enkelt till uppgift att värna mötesfriheten. Det gjorde inte den ryska polisen. Ett stort antal demonstranter greps, mellan 450 och 600 personer. Många av dem greps helt oprovocerat, urskiljningsprincipen som polisen tillämpade var mycket oklar. Många andra misshandlades grovt. Övriga demonstranter skingrades från den demonstration som aldrig riktigt hann ta sin början. Foton från händelsen finns här.

Den belarusiska (vitryska) paraplyorganisationen Asambleja skulle ha sin arrangerat kongress idag. De hade avtalat med det tysk-belarusiska Internationella utbildningscentret IBB om att få hålla kongressen i deras lokaler. Men i förrgår fick de veta att den lokal de bokat plötsligt inte var tillgänglig. IBB hänvisade till en order från Minsks kommunstyrelse, vilken i sin tur vägrade att uppge något skäl till ordern.

– Att inte låta ett stort forum för det belarusiska civilsamhället gå av stapeln, visar återigen på hur myndigheterna i Belarus fortsätter att gå emot sitt eget samhälle. Det är uppenbart att detta är ett politiskt beslut, som inte tagits på kommunstyrelsen. Men vi tänker fortsätta att kämpa för vår rätt till att verka fritt, kommenterar Siarhej Matskevitj, ordförande för Asambleja.

Asambleja samlar cirka 300 oberoende demokratiska organisationer i Belarus. De senast åren har man vid tre tillfällen försökt få sin organisation registrerad och därmed godkänd av de belarusiska myndigheterna, dock utan framgång. Sedan 2011 är Asambleja i stället registrerad i Litauen.

Dagens kongress kunde aldrig genomföras. Nu satsar organisatörerna på att kunna genomföra den i juni i stället