Arkiv för september, 2012

Ännu ett steg mot försämrade villkor för det ryska oberoende civila samhället togs i veckan. Ryska UD meddelade då att det amerikanska biståndsorganet USAID inte längre är välkommet i landet, detta eftersom man ”genom sina bidrag lägger sig i landets inre angelägenheter”. USAID ska vara ute ur Ryssland redan till den 1 oktober.

Med rätta framkallar detta stora protester hos det oberoende ryska civila samhället. USAID har stött olika ryska organisationer i mer än 20 år. Många av projekten är okontroversiella sociala program, som exempelvis stöd till handikapporganisationer. Det som anses ha stuckit de ryska myndigheterna mest i ögonen är det omfattande ekonomiska stödet till valobservatörsorganisationen Golos. Golos har länge kartlagt det omfattande valfusk som förekommer i Ryssland. Men också till exempel Moskvas Helsingforsgrupp och Memorial har fått stöd från USAID för sitt arbete att på olika sätt stödja de mänskliga rättigheterna. På Memorial uppger man att ungefär halva deras budget för arbetet med mänskliga rättigheter i Norra Kaukasus kommer från USAID.

Det är svårt att se detta steg från den ryska regimen på annat sätt än att man ytterligare vill tysta de kritiska rösterna. Detta är bara en länk i raden av en lång kedja av olika åtgärder man tagit till på senaste tiden, som lagen om ”utländska agenter”, höjda böter vid demonstrationer, censur av Internet etc. Även om det säkert finns fler anledningar till att Ryssland stänger ute just det statliga amerikanska stödet, som de försämrade bilaterala relationerna mellan länderna till exempel.

Övriga icke statliga amerikanska biståndsgivare finns (än så länge) kvar i Ryssland, som National Endowment for Democracy och Open Society Institute. Dessa kan Ryssland förstås också förklara oönskade i landet, men det kräver en lagändring, vilket inte portförbjudandet av USAID gör. Går den ryska regimen så långt har man tagit ännu ett steg närmre hur situationen ser ut i grannlandet Belarus (Vitryssland).

Läs gärna också Izgnanie USAID: prodolzjenie sledujet (ryska) i tidskriften Forbes eller Kalle Kniiviläs text Utländska agenter får skulden för protester (svenska).

Annonser
Journalister och demonstranter gripna och misshandlade i Minsk

Oppositionella ungdomsaktivister planerade idag att genomföra en demonstration med uppmaning till bojkott av söndagens parlamentsval i Belarus (Vitryssland). Innan demonstrationen ens påbörjats blev de dock gripna och misshandlade av civilklädd polis, tillsammans med journalister som var på plats för att dokumentera aktionen.

– Regimen är uppenbarligen orolig för att bojkottförespråkarna ska nå ut med sitt budskap till väljarna, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla i ett pressmeddelande.

Bland de gripna fanns de kända ungdomsaktivisterna Pavel Vinahradau och Aljaksandr Artsibasjau, jämte journalister från nyhetsbyråerna Belapan och Associated Press samt den tyska tevekanalen ZDF. Ögonvittnen berättar att de gripna blev slagna av poliserna.

– Polisens brutala agerande visar ännu en gång hur hårt regimen är beredd att slå till också mot journalister som bara gör sitt jobb, säger Martin Uggla.

Här finns en filmsekvens från gripandet (källa: European Radio for Belarus)

Polisen hotar potentiella demonstranter i Belarus

Postat: 18 september 2012 av Tystade röster i Belarus, Mötesfrihet
Etiketter:, ,

Även om söndagens parlamentsval i Belarus (Vitryssland) inte väcker lika stort engagemang som presidentvalen brukar göra, så är det tydligt att regimen höjt sin beredskap att slå ner protestyttringar.

I staden Pinsk har man till och med gått ut med en aktiv varning till invånarna. I ett särskilt uttalande – publicerat i stadens lokaltidning – informerar man om vilka åtgärder polisen kommer att vidta mot dem som bryter mot den allmänna ordningen genom att demonstrera utan tillstånd. Man räknar också upp vilka straff som de aktuella förseelserna kan leda till.

Svordom på allmän plats kan till exempel leda till 15 dagars fängelse, ohörsamhet mot ordningsmakten likaså. Det här är två exempel på brottsanklagelser som ofta används mot regimkritiker, med de ingripande poliserna som enda vittnen i efterföljande domstolsförhandlingar.

Om demonstrationen leder till skadegörelse eller annan ekonomisk skada kan påföljden bli betydligt strängare, i värsta fall flera års fängelse. Intressant i sammanhanget är att kostnaderna för polisinsatsen i så fall räknas in i den ekonomiska skadan, ett nytt moment som fördes in i lagen hösten 2011. Människorättsförsvarare har uttryckt farhågor för hur detta moment kommer att användas av myndigheterna. I princip kan polisen kommendera ut en oproportionerligt stor polisstyrka för att slå ner en liten protestyttring och sedan straffa demonstranterna hårt med hänvisning till den aktuella lagen.

Till saken hör förstås också att ansökningar om att få genomföra regimkritiska demonstrationer så gott som aldrig beviljas i Belarus.

Oppositionen i Ryssland har sökt demonstrationstillstånd för att genomföra en ny så kallad ”miljonernas marsch” den 15 september, bland annat i Moskva. Igår fick arrangörerna till slut tillstånd för en massdemonstration med upp till 25 000 deltagare efter en kompromiss med myndigheterna om bland annat plats för demonstrationståget. Tillstånd har också givits för en demonstration i Sankt Petersburg. Om deltagarantalet överskrids riskerar arrangörerna böter, enligt den nya lag som antogs i somras. Arrangörerna hade sökt tillstånd för en större demonstration och tror på fler deltagare, hittills har över 20 000 personer anmält sig bara via sociala medier. Man säger sig vara beredd att betala böter i fall att det skulle utdömas. Liknande demonstrationer har hållits vid flera tillfällen, bland annat den 6 maj i våras då demonstrationen upplöstes med brutalt polisvåld.

Ingen mötesfrihet i Moskva

Postat: 3 september 2012 av Tystade röster i Mötesfrihet, Ryssland
Etiketter:, , ,

20 sekunder tog det innan polisen gripit mannen som försökte hålla upp en banderoll med siffran ”31” – samma paragraf som garanterar mötesfrihet i Rysslands grundlag. Foto: Radio Svoboda.

Sedan 2009 har det regelbundet hållits manifestationer för mötesfrihet i Ryssland. Mötesfriheten garanteras i paragraf 31 i den ryska grundlagen och manifestationerna har symboliskt hållits den 31 varje månad med så många dagar. I fredags den 31 augusti var det åter dags. I Moskva har tillstånd sökts för att genomföra en manifestation på ett och samma torg i staden, så också denna gång – som  så många gånger förr fick organisatörerna avslag. Den här gången hann manifestationen överhuvudtaget inte komma igång, flera av organisatörerna greps så fort de visade sig på torget. Totalt anhölls ett trettiotal personer, samtliga är nu släppta. Poliserna uppgavs vara betydligt fler än antalet demonstranter men ingripandet inte så brutalt som vid flera tidigare tillfällen. Efter den förra demonstrationen den 31 juli dömdes ledarna till höga böter på 12 000 respektive 15 000 rubel (ca 2 700 och 3 400 kr) enligt den nya lag som antogs i början av sommaren.

Strategi 31-rörelsen splittrades 2011 då människorättsorganisationer som ryska Helsingforskommittén och Memorial drog sig ur och arrangerade en egen manifestation. Arrangörerna hade då beviljats ett demonstrationstillstånd men inte för så många deltagare som man hade önskat. De ursprungliga arrangörerna, med Nationalbolsjevikernas Eduard Limonov i spetsen, har därefter fortsatt med 31-manifestationerna själva, dock i betydligt mindre skala. Här kan du läsa mer om Strategi 31-rörelsen (på ryska).