Arkiv för januari, 2014

Skärpta straff för extremism

Postat: 28 januari 2014 av Östgruppen i Det civila samhället, Ryssland

800px-Legal_Codex_Upates_(7282382112)I ryssland har duman röstat för en skärpning av den redan existerande ”extremismlagen” (artiklarna 280 och 282). Revideringen innebär att det blir en höjning från 3 till 4 år i fängelse för att offentligt uppmana till extremism och från 2 till 4 år för hets till hat och fiendeskap. Även bötesbeloppen höjs till ett maxbelopp på 500 000 rubler, ung 100 000 svenska kronor.

Lagen om extremism antogs år 2002 och har sedan dess blivit mycket hårt kritiserad för att inte tydligt definera vad som menas med extremism och därför kunna användas extremt godtyckligt. Många människorättsaktivister har kritiserat lagen just för att den hellre verkar ha använts mot oppositionella än för att bekämpa främlingsfientlighet.

Den mest kända rättegången i ett extremismärende enligt ovanstående paragrafer får nog sägas vara den fällande domen mot utställningen ”Förbjuden konst 2006”. Utställningen som ägde rum på Sacharovmuseet fick stor uppmärksamhet även utanför Ryssland och togs i försvar av många människorättsaktivister. De två kuratorerna dömdes ändå för att ha uppviglat till religiöst hat med sammanlagda böter på 350 000 rubler.

Nyligen försökte också partiet Jablokos ordförande Sergej Mitrochin att stämma Krasnodars guvernör Aleksander Tkatjev för extremism efter ett kritiserat uttalande i augusti 2012 där han sa att han avsåg inrätta en kossackstyrka i Krasnodar i syfte att ställa ordningen tillrätta då det i nuläget fanns för mycket kaukasier i Krasnodar. En privat poliskår som skulle alltså kolla upp folk på gatan med kaukasiskt ursprung och vidta åtgärder om de  befann sig i Krasnodar ”illegalt”. Det fallet kommer dock inte att prövas i domstol, meddelade  åklagaren igår.

En annat fall som varit föremål för prövning av extremismbrott (dock inte under artikel 280/282 utan artikel 13 ”om bekämpning av extremismaktivitetet” som stipulerar förbud av extremistiska material ) och som ligger oss i Östgruppen nära, är boken ”Internationell tribunal för Tjetjenien” som åklagaren hävdade var exremistisk. Boken är en utredning av människorättsbrott i Tjetjenien, en rättslig studie som precis som det låter skulle kunna ligga till grund för en omfattande internationell rättegång om folkrättsbrott mot båda sidor konflikten. Alla de tre författarna till boken har vi i Östgruppen haft på besök i Sverige, senast orföranden i det rysk-tjejenska vänskapsförbundet, Stanislav Dmitrievsky, som var hitbjuden just för att berätta om hur de gåt ttill väga för att ta fram boken.  Bara månader efter att Dmitrievskij varit här på besök ställdes han inför rätta i egenskap av författare till boken. Rättegången var på många sätt en fars, där framsidan på boken lyftes upp som ett av de viktigaste bevisen för dess extremism (färgerna gick i rött och svart) och åklagaren till slut erkände att han inte läst boken. Dmitrievskij blev dock till slut friad från anklagelserna.

Annonser

800px-Sochi_viewFörra veckan meddelade Putin att en så kallad protestzon i Sotji skulle införas under OS efter att ha rivit upp beslutet från i höstas om att inga demonstrationer och protestyttringar under OS skulle tillåtas. Men platsen som upplåtits för demonstrationer förvånar. Demonstrationer tillåts nu i en park i en liten stad utanför Sotji. Till Chosta som ligger 12 km från närmaste OS-anläggning och 16 km från Sotji ska alltså de som vill lyfta politiska frågor eller protestera mot OS bege sig. Chosta har ca 20 000 invånare.

– I parken i Chosta kommer människor att kunna uttrycka sina åsikter helt fritt utan att inskränka på andras rättigheter och utan att bryta mot de olympiska stadgarna, säger Rysslands vice inrikesminister Dmitrij Kozak. Det går att resa dit med bil, buss eller tåg från centrala Sotji eller från OS-arenorna, så om folk vill utbyta åsikter i olika ämnen så är det enkelt gjort, fortsätter han.

Enligt OS-stadgarna är det förbjudet att uttrycka politiska åsikter inom det olympiska området, men det sägs ingenting om att det skulle vara förbjudet att protestera i staden där OS hålls. Från ryska myndigheters sida är det dock ett vanligt grepp att man inte tillåter oönskade demonstrationer på centrala platser utan låter dem hållas på mindre synliga ställen.

 

adc_memorialI början på december ålades Memorials antidiskrimineringscenter att registrera sig som utländska agenter av en domstol i Sankt Petersburg. Antidiskrimineringscentret har nu beslutat att avsluta sina projekt och stänga ner organisationen såsom den ser ut idag. Beskedet kom på nyårsafton i ett öppet brev där de skriver att det har blivit omöjligt att arbeta med de frågor de driver när de är utsatta för konstanta trakasserier.

”Antidiskrimineringscentrets alla projekt har avslutats. Öppna trakasserier, fällande domar, genomsökningar av kontoret och alla former av protestyttringar från åklagarens sida gör att det helt enkelt blivit omöjligt att fortsätta arbeta som tidigare.”

I brevet skriver de dock att de inte tar farväl, utan säger ”på återseende”, då de planerar att öppna upp organisationen i en annan form för att kunna fortsätta sitt arbete mot diskriminering och för minoriteters rättigheter i Ryssland.

”Under de sex år antidiskrimineringscentret har funnits har vi hjälpt och försvarat hundratals personers rättigheter, men vi har inte klarat av att stoppa diskrimineringen. Vi har lyckats tala om för världen hur segregeringen ser ut i skolorna, om polisvåld mot försvarslösa människor vars enda brott är deras utseende, och om de katastrofala sociala och kulturella förutsättningar under vilka romerna lever. Men vi har misslyckats med att göra rysk och internationell lag gällande för de grupper och enskilda människor vi försvarar. Detta betyder att vårt arbete måste fortsätta oavsett vilka motgångar vi möter.”