Inlägg märkta ‘demonstrationer’

800px-Sochi_viewFörra veckan meddelade Putin att en så kallad protestzon i Sotji skulle införas under OS efter att ha rivit upp beslutet från i höstas om att inga demonstrationer och protestyttringar under OS skulle tillåtas. Men platsen som upplåtits för demonstrationer förvånar. Demonstrationer tillåts nu i en park i en liten stad utanför Sotji. Till Chosta som ligger 12 km från närmaste OS-anläggning och 16 km från Sotji ska alltså de som vill lyfta politiska frågor eller protestera mot OS bege sig. Chosta har ca 20 000 invånare.

– I parken i Chosta kommer människor att kunna uttrycka sina åsikter helt fritt utan att inskränka på andras rättigheter och utan att bryta mot de olympiska stadgarna, säger Rysslands vice inrikesminister Dmitrij Kozak. Det går att resa dit med bil, buss eller tåg från centrala Sotji eller från OS-arenorna, så om folk vill utbyta åsikter i olika ämnen så är det enkelt gjort, fortsätter han.

Enligt OS-stadgarna är det förbjudet att uttrycka politiska åsikter inom det olympiska området, men det sägs ingenting om att det skulle vara förbjudet att protestera i staden där OS hålls. Från ryska myndigheters sida är det dock ett vanligt grepp att man inte tillåter oönskade demonstrationer på centrala platser utan låter dem hållas på mindre synliga ställen.

 

Annonser

logga våga tycka tala-liten-med-karta

Följ med till ett land som 800 nallebjörnar i fallskärm invaderade sommaren 2012. Följ med till ett land där gosedjur grips om de demonstrerar på gatorna. Följ med till ett land där det faktiskt är förbjudet att inte göra någonting. Vad vet du om Belarus egentligen? Hur tror du människorna har det? Och vad är mötesfrihet för något?

Nu lanserar Östgruppen ”Våga, tycka, tala” – en interaktiv karta om mötesfrihet i Belarus (Vitryssland). Kartan är en del i Östgruppens informationsarbete om det oberoende civilsamhällets svåra villkor i Belarus.

– Ambitionen är att ge ett begrepp om de annars nästan ofattbara problem som aktivister i Belarus kontinuerligt drabbas av. De människor som trots hot och repressalier väljer att engagera sig och öppet framföra sina åsikter på gator och torg förtjänar vår beundran. Förhoppningsvis ökar informationsmaterialet samtidigt människors förståelse för dem som av rädsla låter bli att engagera sig i det belarusiska civilsamhället, säger Östgruppens projektledare Sofia Uggla.

I ”Våga, tycka, tala” får man bland annat se hur det går till när kravallpoliser löser upp demonstrationståg, hur det är att sitta i ett belarusiskt fängelse och samtidigt ta del av hur den belarusiska regimen sprider propaganda om människorättskränkningar i väst. Besökaren får också pröva sina nyvunna kunskaper i en kan tyckas smått absurd frågesport. Kartan är helt faktabaserad och bygger inte på några fiktiva händelser.

Östgruppen har under flera år arbetat med frågor som rör mötes- och föreningsfrihet i Östeuropa. Under 2012 startades bloggen ”Tystade röster” där information rörande mötes- och föreningsfrihet i Ryssland och Belarus regelbundet presenteras. Hösten 2011 publicerades också rapporten ”Så tystas de kritiska rösterna” som beskriver en global trend där många länder – inklusive Ryssland och Belarus – i allt större utsträckning inskränker föreningars möjlighet att verka fritt.

– Tyvärr har man hittills lyckats ganska bra med strategin att via en rad små lagändringar och byråkratiska trakasserier tysta och passivisera dem som försöker organisera sig i det oberoende civila samhället. Genom att uppmärksamma hur detta går till hoppas vi kunna bidra till att mötes- och föreningsfriheten ges en större betydelse i den internationella diskussionen om Belarus, och att omvärldens påtryckningar mot regimen ökar på detta område, säger Sofia Uggla.

Våga, tycka, tala finns här: ostgruppen.se/vtt

För mer information kontakta:
Sofia Uggla, projektledare Östgruppen
076-945 65 03, uggla @ ostgruppen.se
ostgruppen.se

DSC_2456

”Det är vår stad” skriker ett femtiotal motdemonstranter till HBT-aktivisterna som fått tillstånd att manifestera på Marsfältet, mitt i centrala Sankt Petersburg. De båda grupperna står nära varandra, endast ett kravallstaket och poliser från den ryska säkerhetsstyrkan OMON skiljer dem åt. Plötsligt kommer en rökbomb flygande genom luften. Med bara några meter missar den HBT-aktivisterna. Poliserna gör ingenting för att stoppa motdemonstranterna, men däremot avbryts manifestationen i förtid. Med argumentet att ”säkerheten inte kan garanteras” slussas HBT-aktivisterna in i bussar som snart åker iväg. Kvar står endast journalister och några skrattande unga män.

Exemplet från Sankt Petersburg hade lika gärna kunnat hämtas från någon annan stad eller region i Ryssland. Antalet inskränkningar av förenings- och mötesfriheten för just HBT-organisationer är många, och de ökar ständigt. I går dömdes ytterligare en organisation för brott mot agentlagen. Sankt Petersburg-baserade Vychods straff för att inte ha registrerat sig som utländsk agent: ca 110 000 kr i böter. Organisationen som erbjuder gratis konsultation och stöd till HBT-personer, riskerar nu att få lägga ned sin verksamhet. Därför driver man nu en kampanj via internet och samlar in pengar för att på så sätt få finansiering till sitt arbete också i fortsättningen. Läs gärna mer om hur du kan stötta Vychod här.

DSC_2448

Men det är inte bara agentlagen och aggressiva motdemonstranter som försvårar HBT-organisationers arbete. För en dryg vecka sedan röstade en enhällig Duma igenom lagen om ”propaganda för icke traditionella sexuella relationer” på federal nivå. En lag som förbjuder ”homosexuell propaganda” riktad till minderåriga.

Sedan något år tillbaka finns liknande lagar i flera regioner runt om i Ryssland, däribland förhållandevis liberala Sankt Petersburg. Precis som sina regionala motsvarigheter är den federala lagen minst lika vagt utformad. För vad menas egentligen med propaganda? De luddiga formuleringarna skapar rädsla och osäkerhet, vilket innebär att lagen egentligen inte behöver tillämpas i praktiken. Bara vetskapen om dess existens begränsar HBT-organisationers arbete.

Trots den senaste tidens negativa utveckling går det ändå att ta fasta på ett par positiva trender: HBT-frågor diskuteras i rysk media på ett sätt som var otänkbart bara för några år sedan och fördömanden från omvärlden är många.

För den som är intresserad av att veta mer om orsaken till förtrycket mot just HBT-personer och organisationer rekommenderas Kristina Hultmans inlägg på UI-bloggen.

Text och foto: Malin Fagerberg Wikström

Trots att utvecklingen i Ryssland är alarmerande är Sveriges stöd till landets demokratirörelse alltjämt mycket lägre än tidigare. Förklaringen är en tvist mellan alliansregeringens partier om hur bistånd bör definieras. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Omvärlden.

– Regeringspartierna tycker i grunden likadant, de borde släppa prestigen och komma överens om en praktisk lösning så att den ryska demokratirörelsen får det stöd som den så väl behöver, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla i ett pressmeddelande.

Enligt OECD:s så kallade DAC-kriterier får inte svenskt stöd till Ryssland räknas som bistånd, då landet inte betraktas som fattigt. Eftersom det svenska biståndets beslutade enprocentsmål är kopplat till OECD:s riktlinjer kan alltså den ordinarie biståndsbudgeten inte användas till insatser i Ryssland.

Moderaterna accepterar motvilligt enprocentsmålet som ett absolut tak, medan övriga regeringspartier inte kan tänka sig att underskrida detta mål. Denna låsning innebär att demokratistödet till Ryssland sedan några år måste skrapas ihop på andra håll i statsbudgeten, där utrymmet är mycket begränsat. Från att ha legat på 100 miljoner kronor per år i mitten av 2000-talet uppgår det nu till 35 miljoner kronor årligen. Östgruppen uppmanar nu regeringen att öka samstämmigheten mellan den officiella politiken och det tekniska regelverk som styr biståndet.

– Det är upprörande att den svenska biståndspolitiken, där bristande rättigheter ses som ett uttryck för fattigdom,  inte kan förverkligas på grund av OECD:s ensidigt ekonomiska riktlinjer. Rysslands rikedomar kommer ju inte demokratirörelsen till del utan stärker istället den regim som kränker de mänskliga rättigheterna, säger Martin Uggla och fortsätter:

– På sikt bör regeringen verka för att OECD utarbetar nya riktlinjer, där demokratibistånd ses som en integrerad del av fattigdomsbekämpningen. I väntan på det bör man kunna enas över partigränserna om att höja Rysslandsbiståndet. Det slags stöd som frågan gäller ligger ju tveklöst inom ramen för den rättighetsbaserade biståndspolitik som det råder så bred samsyn kring i riksdagen.

Hela artikeln i Omvärlden finns att läsa här.

Journalister och demonstranter gripna och misshandlade i Minsk

Oppositionella ungdomsaktivister planerade idag att genomföra en demonstration med uppmaning till bojkott av söndagens parlamentsval i Belarus (Vitryssland). Innan demonstrationen ens påbörjats blev de dock gripna och misshandlade av civilklädd polis, tillsammans med journalister som var på plats för att dokumentera aktionen.

– Regimen är uppenbarligen orolig för att bojkottförespråkarna ska nå ut med sitt budskap till väljarna, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla i ett pressmeddelande.

Bland de gripna fanns de kända ungdomsaktivisterna Pavel Vinahradau och Aljaksandr Artsibasjau, jämte journalister från nyhetsbyråerna Belapan och Associated Press samt den tyska tevekanalen ZDF. Ögonvittnen berättar att de gripna blev slagna av poliserna.

– Polisens brutala agerande visar ännu en gång hur hårt regimen är beredd att slå till också mot journalister som bara gör sitt jobb, säger Martin Uggla.

Här finns en filmsekvens från gripandet (källa: European Radio for Belarus)

Oppositionen i Ryssland har sökt demonstrationstillstånd för att genomföra en ny så kallad ”miljonernas marsch” den 15 september, bland annat i Moskva. Igår fick arrangörerna till slut tillstånd för en massdemonstration med upp till 25 000 deltagare efter en kompromiss med myndigheterna om bland annat plats för demonstrationståget. Tillstånd har också givits för en demonstration i Sankt Petersburg. Om deltagarantalet överskrids riskerar arrangörerna böter, enligt den nya lag som antogs i somras. Arrangörerna hade sökt tillstånd för en större demonstration och tror på fler deltagare, hittills har över 20 000 personer anmält sig bara via sociala medier. Man säger sig vara beredd att betala böter i fall att det skulle utdömas. Liknande demonstrationer har hållits vid flera tillfällen, bland annat den 6 maj i våras då demonstrationen upplöstes med brutalt polisvåld.

Ingen mötesfrihet i Moskva

Postat: 3 september 2012 av Tystade röster i Mötesfrihet, Ryssland
Etiketter:, , ,

20 sekunder tog det innan polisen gripit mannen som försökte hålla upp en banderoll med siffran ”31” – samma paragraf som garanterar mötesfrihet i Rysslands grundlag. Foto: Radio Svoboda.

Sedan 2009 har det regelbundet hållits manifestationer för mötesfrihet i Ryssland. Mötesfriheten garanteras i paragraf 31 i den ryska grundlagen och manifestationerna har symboliskt hållits den 31 varje månad med så många dagar. I fredags den 31 augusti var det åter dags. I Moskva har tillstånd sökts för att genomföra en manifestation på ett och samma torg i staden, så också denna gång – som  så många gånger förr fick organisatörerna avslag. Den här gången hann manifestationen överhuvudtaget inte komma igång, flera av organisatörerna greps så fort de visade sig på torget. Totalt anhölls ett trettiotal personer, samtliga är nu släppta. Poliserna uppgavs vara betydligt fler än antalet demonstranter men ingripandet inte så brutalt som vid flera tidigare tillfällen. Efter den förra demonstrationen den 31 juli dömdes ledarna till höga böter på 12 000 respektive 15 000 rubel (ca 2 700 och 3 400 kr) enligt den nya lag som antogs i början av sommaren.

Strategi 31-rörelsen splittrades 2011 då människorättsorganisationer som ryska Helsingforskommittén och Memorial drog sig ur och arrangerade en egen manifestation. Arrangörerna hade då beviljats ett demonstrationstillstånd men inte för så många deltagare som man hade önskat. De ursprungliga arrangörerna, med Nationalbolsjevikernas Eduard Limonov i spetsen, har därefter fortsatt med 31-manifestationerna själva, dock i betydligt mindre skala. Här kan du läsa mer om Strategi 31-rörelsen (på ryska).

Östgruppen bjuder in till medlemsmöte om förenings- och mötesfrihet.

Gamla, nya, icke så aktiva och aktiva medlemmar är hjärtligt välkomna!

Inledning av Sofia Uggla om förenings- och mötesfrihet. Vad innebär den? Och vilka problem finns idag i Ryssland och Belarus rörande förenings- och mötesfriheten?

Vad kan vi i Östgruppen göra? Och det är här vi gärna vill ha er input. Vi tror att våra medlemmar har engagemang och uppfinningsrikedom. Och vi skulle vilja fånga upp ert  ideella engagemang! Vill vi arbeta med:

  • Manifestationer
  • Arbete med paragraf 193
  • Producera youtubeklipp
  • Seminarier

Stort som smått, genomtänkt eller spontant… Vi ser fram emot en kväll med inledning om förenings- och mötesfrihet av Sofia. Och sen följande brainstorming om vad vi kan göra!

Plats: Östgruppens kansli, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm
Tid: 6 september kl 18.00- ca 20.00

Fika till självkostnadspris. Föranmälan sker till anmalan@ostgruppen.se

Väl mött!

//Frida
Ansvarig i styrelsen för Östgruppens arbete med förenings- och möstesfrihet

Foto: Amanda Lövkvist

I Moskva avlöpte jättedemonstrationen lugnt och utan polisingripanden med ett deltagarantal som uppges till mellan 50 000 och 200 000 personer. Den största demonstrationen hittills enligt hro.org och betydligt lugnare än den som hölls för en dryg månad sen då massor av människor greps och misshandlades av polisen. Många av oppositionsledarna kunde dock själva inte närvara vid demonstrationen eftersom de påpassligt nog kallats till förhör just när demonstrationen skulle hållas. Trots att det var Rysslands nationaldag igår och därmed förstås en röd dag i almanackan. Deltagarantalet var det högsta sedan protestvågen drog igång i samband med parlamentsvalen i höstas. Trots den nya lag som drivits igenom i duman och som Putin skrev under häromdagen. Lagen hotar informationsspridare, deltagare och arrangörer av möten med skyhöga böter.

Här är ett klipp från vår svenska promenad. Den avlöpte också lugnt. Tack ni som deltog!

Svensk media om nya ryska lagen

Postat: 5 juni 2012 av Tystade röster i Mötesfrihet, Ryssland
Etiketter:, , ,

Idag behandlas den nya lag som grovt kränker mötesfriheten i Ryssland för andra gången i ryska parlamentet. Idag uppmärksammas lagen inte bara här på Tystade röster utan av flera svenska medier. Bra! Läs och lyssna här: Ekot, TT, SvT. Igår skrev också journalisten Kalle Kniivilä ett bra inlägg i ämnet på sin blogg.