Inlägg märkta ‘HBT-rörelsen’

DSC_2456

”Det är vår stad” skriker ett femtiotal motdemonstranter till HBT-aktivisterna som fått tillstånd att manifestera på Marsfältet, mitt i centrala Sankt Petersburg. De båda grupperna står nära varandra, endast ett kravallstaket och poliser från den ryska säkerhetsstyrkan OMON skiljer dem åt. Plötsligt kommer en rökbomb flygande genom luften. Med bara några meter missar den HBT-aktivisterna. Poliserna gör ingenting för att stoppa motdemonstranterna, men däremot avbryts manifestationen i förtid. Med argumentet att ”säkerheten inte kan garanteras” slussas HBT-aktivisterna in i bussar som snart åker iväg. Kvar står endast journalister och några skrattande unga män.

Exemplet från Sankt Petersburg hade lika gärna kunnat hämtas från någon annan stad eller region i Ryssland. Antalet inskränkningar av förenings- och mötesfriheten för just HBT-organisationer är många, och de ökar ständigt. I går dömdes ytterligare en organisation för brott mot agentlagen. Sankt Petersburg-baserade Vychods straff för att inte ha registrerat sig som utländsk agent: ca 110 000 kr i böter. Organisationen som erbjuder gratis konsultation och stöd till HBT-personer, riskerar nu att få lägga ned sin verksamhet. Därför driver man nu en kampanj via internet och samlar in pengar för att på så sätt få finansiering till sitt arbete också i fortsättningen. Läs gärna mer om hur du kan stötta Vychod här.

DSC_2448

Men det är inte bara agentlagen och aggressiva motdemonstranter som försvårar HBT-organisationers arbete. För en dryg vecka sedan röstade en enhällig Duma igenom lagen om ”propaganda för icke traditionella sexuella relationer” på federal nivå. En lag som förbjuder ”homosexuell propaganda” riktad till minderåriga.

Sedan något år tillbaka finns liknande lagar i flera regioner runt om i Ryssland, däribland förhållandevis liberala Sankt Petersburg. Precis som sina regionala motsvarigheter är den federala lagen minst lika vagt utformad. För vad menas egentligen med propaganda? De luddiga formuleringarna skapar rädsla och osäkerhet, vilket innebär att lagen egentligen inte behöver tillämpas i praktiken. Bara vetskapen om dess existens begränsar HBT-organisationers arbete.

Trots den senaste tidens negativa utveckling går det ändå att ta fasta på ett par positiva trender: HBT-frågor diskuteras i rysk media på ett sätt som var otänkbart bara för några år sedan och fördömanden från omvärlden är många.

För den som är intresserad av att veta mer om orsaken till förtrycket mot just HBT-personer och organisationer rekommenderas Kristina Hultmans inlägg på UI-bloggen.

Text och foto: Malin Fagerberg Wikström

Annonser

https://i2.wp.com/fokusvitryssland.se/wp-content/uploads/2012/05/androsenka.jpg I går rapporterade Fokus Vitryssland att de belarusiska (vitryska)  myndigheterna har gett avslag på tre ansökningar om demonstrationstillstånd från den belarusiska HBT-rörelsen.

Det handlar om små manifestationer på upp till tio personer och anledningarna till avslagen är rena efterhandskonstruktioner, fast i förväg då. En av aktionerna har till exempel inte beviljats tillstånd eftersom man ska plantera om några rabatter på torget där den skulle äga rum. Torget är gigantiskt och rymmer tusentals personer. Och tänk så typiskt att trädgårdsförvaltningen skulle vara på torget just den dagen!

Exemplen är som tagna ur en skolbok över hur auktoritära regimer försöker inskränka mötesfriheten genom att ge sken av att tillämpa landets lagar, eller åtminstone som tagna ur Östgruppens rapport om civilsamhällets utsatthet. Där ges otaliga liknande exempel på hur auktoritära stater har stiftat lagar som ger sken av att mötesfriheten respekteras i landet. Men när det kommer till kritan finns alltid några undanflyker, svepskäl eller andra händelser som gör att tillstånd för möten inte kan beviljas, eller att mötena måste upplösas, eller att… Listan på de olika taktiker som används kan göras lång.

Ledaren för webb-portalen Gay Belarus, Siarhej Androsenka, säger också i en kommentar att:

”Homofobi är något som förenar oppositionen och regimen. Den förra uppmanar till våld och diskriminering mot HBT-personer, den senare förbjuder all verksamhet som HBT-rörelsen försöker genomföra”.

Här slår han huvudet på en annan spik, för lagar som inskränker mötesfriheten tillämpas mycket selektivt. Värst utsatta är de organisationer och människor som arbetar med politiskt känsliga frågor, som människorättsorganisationer. Och allra värst utsatta är de som arbetar med att försvara sexuella eller reproduktiva rättigheter, som HBT-rörelsen i Belarus gör.

Dylika taktiker att inskränka mötesfriheten i är mycket effektiva. Dessutom är de i de allra flesta fall helt ointressanta för medierna att rapportera vidare om, vilket gör att de inte medför någon negativ uppmärksamhet för regimen i fråga. Ett perfekt resultat i regimens ögon med andra ord. Ingen kritik varken inom eller utom landet kommer ut. Och det är just vad den eftersträvar.