Inlägg märkta ‘Svenska freds’

Nu har turen kommit till nästa organisation att anklagas för att vara utländska agenter enligt den nya agentlag som antogs i Ryssland i höstas. Den här gången har åklagarmyndigheten i Kostroma utfärdat en varning till den lokala Soldatmödrakommittén på orten. Konkret anklagas organisationen för att ha informerat om valfusk i samband med parlaments- och presidentvalen i Ryssland samtidigt som man erhållit bidrag från USA. Eftersom Soldatmödrarna inte har anmält sig till registret för utländska agenter hotas de nu av böter på upp till 500 000 rubel.

Extra anmärkningsvärt i det här fallet är att anklagelserna gäller verksamhet som organisationen utfört FÖRE lagens instiftan. Lagen trädde i kraft den 21 november 2012 och de aktuella valen hölls i december 2011 respektive mars 2012. Det ryska justitiedepartementet har vid flera tillfällen tidigare meddelat att lagen INTE skulle komma att gälla retroaktivt, något som nu uppenbarligen åklagarmyndigheten i Kostroma ändå hävdar.

Intressant nog beskriver åklagarmyndigheten noggrant vad för sorts information det är som Soldatmödrakommittén spridit, och som alltså gör dem skyldiga till att vara utländska agenter, till exempel ”förseglade valurnor med i förväg ditlagda valsedlar, utövande av påverkan från företagsledare på anställda samt informerande till dem om vem man bör rösta på, inget tillträde för massmedier till vallokaler” etc etc. Slutsatsen åklagarmyndigheten drar är att om man sprider dylik information försöker man påverka den allmänna opinionen, och försöker man påverka den allmänna opinionen bedriver man politiskt arbete, och alltså måste man registrera sig som utländsk agent.

Annonser